سیلیس-پتاسیم
سیلیس-پتاسیم

سیلیس-پتاسیم

35,000تومان
تولید کننده:کیمیا سبز یاخته
کد محصول: سیلیس-پتاسیم
موجودی 2 تا 3 روز دیگر

کاهش چشمگیر خسارت ساقه خوارها

گزینه های در دسترس

محصولات مرتبط

نیترومیکس

35,000تومان

پتاسیم

50,000تومان

مزایا و اثرات:

مقاومت گیاه به خوابیدگی، بیماری ها و تنش های محیطی

افزایش جذب سیلیس، افزایش جذب فسفر را به دنبال دارد

نکات مصرف:

قابلیت افزایش سیلیس با افزایش pH خاک کاهش می یابد.

گرمای زیاد آب جذب سیلیس را دچار مشکل می کند.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

برنج: 1-5/0 لیتر در هکتار، از یک هفته پس از انتقال به زمین اصلی، تکرار هر 15 روز یکبار، 8-6 لیتر در هکتار در زمین اصلی همرا با آب آبیاری

گندم: 1-5/0 لیتر در هر هکتار از ابتدای پنجه زنی، تکرار هر 15 روز تا سه مرحله، 8-6 لیتر طی مرحله رشد رویشی  همراه با آب آبیاری

محصولات زراعی: 1-5/0 لیتر در هکتار طی مرحله رشد رویشی، 6-4 لیتر در هکتار بسته به نظر کارشناس طی مرحله رشد رویشی همراه با آب آبیاری

محصولات باغی: 5/1-1 لیتر در 1000 لیتر آب پس از ریزش گلبرگ ها، 6-4 لیتر همراه با آب آبیاری