فیکساتور PHIXATOR
فیکساتور PHIXATOR
جديد

فیکساتور PHIXATOR

60,000تومان
تولید کننده:کیمیا سبز یاخته
کد محصول: بهبود دهنده جذب
موجودی در انبار

بهبود کیفیت محلولپاشی

گزینه های در دسترس

ویژگی ها و اثرات:

  • اصـلاح کننـده آب مصـرفـی محـلولــپـاشی از طـریـق تنظیم اسیدیته (PH) آب
  • پایـدار نـمودن فـرمـولاسـیون انـواع مـحلـولـهـای کود و سم 
  • اندازه گـیری PH بـدون نـیاز بـه وسـایـل انـدازه گیری 
  • جلوگیری از غیر فـعال شـدن سـمـوم در آبـهای سـنـگین 
  • بهبود عملکرد انواع کودها و سموم
  • افزایش خاصیت پخشندگی محلول روی برگ و درنتیجه تاثیر بیشتر

  


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

میزان مصـرف بسـتگی به اسیـدیته (PH) و سخـتـی آب مـورد استفاده دارد. هرچه آب قلیایی تر و سـختی آن بیــشــتر باشــد  میزان مصرف بیشتر می شود.

زمانی که این فرآورده رابه آب محلولپاشـی اضافه می کنید  آب را رنگی می کند و به مرور و با افزایش مـیزان فـرآورده رنـگ آب محلولپاشی طبق طیف رنگی راهـنمای روی بـرچسب تغیـیر می کـند . 

با مقایسه رنگ آب با رنگ راهنمای روی برچسب ، بـه راحـتی مـی توانید اسیدیته آب را تنظیم نمایید.

پیشنهاد می شود ابتدا به ازای هر 1000لیتر آب ، مقدار نیم لیتر فیکساتور را اضافه نموده و کاملاً هم بزنید ،بعد در صورت نیاز به آرامی اقدام به افزایش این مقدار نمایید.