کود ریشه زا مجیک پی استار
کود ریشه زا مجیک پی استار

کود ریشه زا مجیک پی استار

100,000تومان
تولید کننده:گرین هاس
کد محصول: کود معدنی خارجی
موجودی عدم موجودی در انبار

بی همتا در توسعه و استقرار ریشه 

گزینه های در دسترس

·      جذب حداکثری فسفر و منیزیم توسط گیاه در حداقل زمان ممکن و در شرایط سخت
·      گزینه ای مناسب برای افزایش ریشه زائی و گل انگیزی بیشتر
·      موثر در کاهش PH خاک
·      قابلیت دسترسی آسان به فسفر در گیاهان تحت استرس
·      کاهش استرس های ناشی از انتقال نشاء و شرایط نامساعد محیطی
·      تقویت سیستم ایمنی گیاه در برابر بیماری های گیاهی


عناصر موجود در ترکیبدرصد وزنی W/W
نیتروژن N3 درصد
فسفر P2O527 درصد
منیزیم MgO6 درصد
آهن Fe0.05 درصد
روی Zn0.1 درصد


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

زمان و نحوه کاربرد

مقدار مصرف

نوع گیاه

محلول پاشی برگی/1000لیتر آب

کودآبیاری

لیتر/هکتار

در مرحله توسعه ریشه

2-5/1

2-1

نشاء

بعد از انتقال نشاء

5/2-5/1

3-2

گل ها و گیاهان زینتی

3-5/1

5-3

کشت گلخانه

3-2

5-3

کشت فضای باز

در مرحله تشکیل میوه

3-2

7-4

درختان میوه