آمینوفول
آمینوفول

آمینوفول

90,000تومان
تولید کننده:گرین هاس
کد محصول: کود آلی
موجودی عدم موجودی در انبار

جلوگیری از آثار تنش سرما

محصولات مرتبط

میکروجادوگر

140,000تومان

سوپرگرین 4

80,000تومان

مزایا

تقویت دیواره سلولی و در نتیجه افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی

ایجاد تعادل هورمونی و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی گیاه

ایجاد توازن آب در گیاه و در نتیجه کاهش خسارات ناشی ازشرایط نامساعد محیطی (تنش یخبندان)

افزایش رویش دانه گرده و طول لوله گرده افشانی در گل و در نتیجه بهبود فرآیند گرده افشانی (افزایش فروت ست)

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

 

نام محصول

دز توصیه مصرف شده به صورت محلول پاشی

زمان مصرف

فواید مصرف

غلات (ذرت، گندم، جو، سورگوم و برنج)

250 میلی لیتر در هکتار

رشد رویشی، قبل از خوشه دهی (زمان آبستنی) و در شرایط استرس

افزایش رشد رویشی

تولید دانه هایی با یکنواختی بیشتر

دارای وزن مخصوص و محتویات پروتئین بیشتر

200 100 میلی لیتر برای غوطه ور کردن بذر مصرفی در یک هکتار

 

افزایش قوه جوانه زنی بذر

سبزی و صیفی جات

300 200 میلی لیتر در هزار لیتر آب در هر بار استفاده

رشد رویشی

قبل از گلدهی

در زمان طویل شدن میوه و در شرایط استرس

افزایش رشد رویشی

بهبود گلدهی و افزایش فروت ست

افزایش کیفیت میوه (شکل، وزن، رنگ)

افزایش مقاومت گیاه به شرایط استرس

رسیدن سریع تر میوه ها

درختان میوه

300 20 در 0 میلی لیتر در هزار لیتر آب در هر بار استفاده

رشد رویشی

قبل از گلدهی

در زمان طویل شدن میوه و در شرایط استرس

افزایش رشد رویشی

بهبود گلدهی و افزایش فروت ست

افزایش کیفیت میوه (شکل، وزن، رنگ)

افزایش مقاومت گیاه به شرایط استرس

رسیدن سریع تر میوه ها

افزایش محتوای قند

گیاهان صنعتی (کتان، سویا)

300 200 میلی لیتر

رشد رویشی

قبل از گلدهی

در زمان طویل شدن میوه و در شرایط استرس

افزایش رشد رویشی

تولید محصول یکنواخت تر

برداشت محصول دردوره کوتاهتری از زمان

افزایش مقاومت گیاه به شرایط استرس

گیاهان زینتی

400 200 میلی لیتر در هزار لیتر آب

10- 7 روز بعد از رشد رویشی، بعد از پیوند و هرس

افزایش رشد رویشی

افزایش کیفیت گلها (یکنواختی، شکل، وزن و رنگ)

افزایش مقاومت گیاه به شرایط استرس