بیوزینک BioZinc
بیوزینک BioZinc

بیوزینک BioZinc

28,000تومان
تولید کننده:کیمیا سبز یاخته
کد محصول: کود معدنی
موجودی در انبار

افزایش سبزینگی

گزینه های در دسترس

  • تحریک جوانه زنی و گلدهی
  • موثر در افزایش تعداد پنجه در گندم
  • به تاخیر انداختن فرایند پیری در گیاه و افزایش فتوسنتز
  • افزایش عملکرد

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید


نام محصولزمان مصرفمیزان مصرف
گندمدو بار محلول پاشی از مرحله پنجه زنی تا مرحله خوشه دهی 1-3 لیتر در هر هکتار 
سویا پیش از مرحله گلدهی
1-2 لیتر درهر  هکتار
برنج
مرحله اول محلول پاشی 14 روز پس از انتقال نشاء، مرحله دوم به هنگام خروج خوشه 
1-3 لیتر درهر هکتار
ذرتمرحله اول محلول پاشی در زمان 5-6 برگی، تکرار قبل از درآمدن ریشک ها1-2  لیتر در هر هکتار
گوجه فرنگی
نخستین محلول پاشی پیش از گلدهی و تکرار 7 روز بعد 1 لیتر در هر هکتار
خیارنخستین محلول پاشی پیش از گلدهی و تکرار 7 روز بعد
1.5-2 لیتر در هر هکتار
پسته
حداقل یک مرحله پس از برداشت و تکرار محلول پاشی در اوایل بهار در رشد رویشی1-2 لیتر در 1000 لیتر آب
مرکبات
نخستین محلول پاشی قبل از شکوفه دهی و تکراردر صورت نیاز1-2 لیتر در 1000 لیتر آب
توت فرنگیمرحله اول محلول پاشی در زمستان و تکرار به فواصل 10-14 روز قبل از پیر شدن برگ ها
1.5-2 لیتر در هر هکتار