پشتیبانی و مشاوره

کارشناسان  شرکت کیمیا سبز یاخته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 16-8  آماده پاسخگویی به کاربران محترم هستند. امیدواریم بتوانیم گامی در جهت رضایت کشاورزان محترم این مرز و بوم  و تمامی  دست اندرکاران بخش کشاورزی برداریم.

شماره تماس کارشناس بیولوژیک: 09114113055

شماره تماس کارشناس کود: 09114113011

شماره تماس شرکت: 32535564 - 017

آدرس تلگرام: https://t.me/nutricaorg