پشتیبانی 24/7 ساعته

کارشناسان  شرکت کیمیا سبز یاخته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 16-8  آماده پاسخگویی به کاربران محترم هستند. امیدواریم بتوانیم گامی در جهت رضایت کشاورزان محترم این مرز و بوم  و تمامی  دست اندرکاران بخش کشاورزی برداریم.

شماره تماس کارشناس: 09114113044

شماره تماس شرکت:32535564 - 017